Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel

Ev Temizli?i

Koltuk, hal?, y?kama ve genel temizlik hizmetini kapsar.t gerektiren i?ler iin, buzdolab? ii mutfak dolaplar? bo?alt?lmas? ve benzeri i?ler iin ekstra bir personel ilave edilmesini tavsiye eder.Hizmetlerimiz m?terilerimizin iste?i do?rultusunda de?i?kenlik gstermektedir.

Gnmz Trkiye'sindeki modern aile yap?s?nda e?ler al??mak zorunda oldu?u iin ok yorucu olan ev temizli?i ve bak?m? aksakl?klar gstermektedir bu sorunun giderilmesinin en kolay yntemi i?i sadece temizlik olan profesyonel kadrosuyla ?nci Temizli?e b?rakman?z olacakt?r.

ANKARA ?NC? TEM?ZL?K

Telefon: 0312 433 36 21 Gsm: 0532 726 77 74

Buradasiniz H?ZMETLER?M?Z Ev Temizli?i